Przeładunki portowe
PUPS „Chemiki” Sp. z o.o.

 • Długość nabrzeża 250m
 • Zanurzenie 8,7m (aktualne dopuszczalne zanurzenie podaje Kapitanat Portu)
 • Pojemność magazynów 75 000t
 • Dźwigi drobnicowe 3t           
 • Ładowarka statkowa (taśmowa) towarów sypkich 500t/godz.

Na nabrzeżu Przemysłowym zlokalizowana jest baza przeładunku nawozów nieorganicznych oraz sody. Prowadzone są tu także przeładunki towarów płynnych: melasy, kwasu solnego, ługu sodowego.
Dwa żurawie drobnicowe umożliwiają przeładunek drobnicy konwencjonalnej (big bagi i palety). Po przeprowadzonym w roku 2005 remoncie nabrzeża, uzyskało ono walory nowoczesnego nabrzeża przeładunkowego. Po pogłębieniu kanału portowego konstrukcja nabrzeża umożliwi obsługę statków o zanurzeniu do 10 m. W drugiej linii znajduje się magazyn przystosowany do składowania towarów sypkich luzem o pojemności 75 000 ton oraz zasobnia otwarta o pojemności 15.000 ton.

Składowany towar może być wydawany bezpośrednio na środki transportu kołowego, zarówno samochody jak i na wagony kolejowe.

Zobacz galerię : Nabrzeże Przemysłowe

Minęło 25 lat ……

Wiosną 1991 roku wśród pracowników ówczesnego Wydziału WU III N wchodzącego w skład Rejonu III-go Morskiego Portu Handlowego Gdańsk, z inicjatywy wydziałowej organizacji Związku Zawodowego N.S.Z.Z. „Solidarność”, przeprowadzono referendum mające na celu podjęcie ważnej decyzji: czy pozostać w strukturach portowych, czy utworzyć własne formalnie niezależne przedsiębiorstwo.

Zdecydowana większość pracowników poparła wówczas rewolucyjną ideę utworzenia własnej Spółki.

Na Pierwszym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 maja 1991 roku przyjęto nazwę przedsiębiorstwa PUPS „Chemiki”. Jednocześnie uchwalono Umowę Spółki oraz zasadnicze Regulaminy określające zasady jej funkcjonowania. Dyrektorem Zarządu został wówczas wybrany Edward Bielawski.

Do trzyosobowej Rady Nadzorczej z ramienia Spółki wybrano Tadeusza Cejrowskiego oraz  Marię Sokół-Szahin. Z ramienia głównego udziałowca jakim był wówczas Morski Port Handlowy Gdańsk S.A. do pracy w naszej radzie nadzorczej skierowano Tadeusza Borka. Na wniosek Dyrektora Bielawskiego uchwałą Rady Nadzorczej w skład Zarządu powołano: Marka Rittera oraz Henryka Rombla

W dniu 6 lipca 1991 roku nastąpiła rejestracja Spółki w Sądzie Gospodarczym w Gdańsku i od tego momentu rozpoczęła się formalna działalność gospodarcza przedsiębiorstwa. Takie były początki.

Z chwilą powstania Spółki, wszystkie podstawowe komórki, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, tworzono od podstaw samodzielnie. Firma nie posiadała własnej księgowości, rachuby ani kasy. Brak było nowoczesnych urządzeń przeładunkowych, takich jak układarki czy ładowarki czołowe.

Nie dysponowano tak powszechnie dziś stosowanymi  komputerami, krótkofalówkami czy telefonami komórkowymi. Nie było także żadnych środków transportu i zaopatrzenia.

Wszystkie prace sztauersko - trymerskie w ładowniach statków wykonywano ręcznie.

Podstawowe urządzenia przeładunkowe tj. suwnice, dźwigi, ładowarka soli czy wszystkie przenośniki taśmowe pozostawały własnością Zarządu Portu. Przez długie lata Spółka spłacała te urządzenia z wypracowanych środków, aż do chwili kiedy stała się ich właścicielem. Zdobytą wiedzę i  doświadczenie wykorzystano w doskonaleniu procesów realizacji świadczonych przez naszą firmę usług.

Spółka przeżywała wiele trudnych chwil. Jedno tylko pozostało niezmienne, aż do dnia dzisiejszego: ciężka, codzienna praca wielu ludzi, którzy przez ten czas budowali tę firmę od podstaw i wpisali się w historię tego przedsiębiorstwa na zawsze, będąc współtwórcami sukcesu jakim jest niewątpliwie ćwierćwiecze Spółki „Chemiki”.

Dowiedz się więcej : Wydarzenia

 1. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
  www.portgdansk.pl
 2. Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o.
  www.fosfory.pl
 3. Urząd Morski w Gdyni
  www.umgdy.gov.pl
 4. Morski Oddział Straży Granicznej
  www.morski.strazgraniczna.pl
 5. Straż Ochrony Portu Gdańsk Spółka z o.o.
  www.strazochronyportugdansk.pl
 6. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
  www.wsse.gda.pl
 7. Urząd Celny
  urządcelny.pl
 8. Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
  www.griwgda.pl
 9. Przedsiębiorstwo Usług Portowych Rezerwa Spółka z o.o.
  rezerwa-port.pl
 10. Bałtycka Akademia Umiejętności
  www.bau.edu.pl
 11. Ustawa o Portach i Przystaniach Morskich
  isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970090044
 12. Statki obsługiwane przy nabrzeżu
  www.portgdansk.pl/zegluga/statki-w-porcie
 13. Gospodarka morska - kalendarium wydarzeń
  www.gospodarkamorska.pl/kalendarium.html
 14. Regulamin Głównego Dyspozytora Portu
  https://www.portgdansk.pl/pdf/z_2019_046.pdf

Zarząd:


Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny
Marek Ritter


Członek Zarządu - Dyrektor Techniczny   
Wiesław Matłacz

Prokura:

Prokurent Zarządu - Główny Księgowy
Elżbieta Wejrzanowska

Rada nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tadeusz Cejrowski

Członkowie Rady Nadzorczej
Janusz Cejrowski
Zbigniew Sękowski

w górę

Szanowni Państwo nasz serwis, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, używa pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Polityka cookies