Przeładunki portowe
PUPS „Chemiki” Sp. z o.o.

Wróć do : Certyfikaty

Potwierdzenie Zgodności Obiektu Portowego z Międzynarodowym Kodeksem Ochrony Statków i Obiektu Portowego (KODEKS ISPS).

W dniu 17 lutego 2016 roku po raz kolejny uzyskaliśmy od Urzędu Morskiego w Gdyni Certyfikat Zgodności Obiektu Portowego dla Terminalu "Chemiki” i „Fosfory” z Kodeksem ISPS.

Posiadanie przez nas tego certyfikatu jest podstawowym warunkiem umożliwiającym prowadzenie działalności na terenach portowych zgodnie z wymogami konwencji SOLAS uchwalonej przez IMO (ang. International Maritime Organisation).

Po raz pierwszy Certyfikat otrzymaliśmy w dniu 04 stycznia 2010 r. Aktualny Certyfikat jest ważny do 2021 roku.

KODEKS ISPS – (International Ships & Ports Security) Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statków i Obiektów Portowych. Po tragicznych wydarzeń z września 2001 (atak na USA) podjęto decyzję o opracowaniu nowych środków związanych z ochroną bezpieczeństwa statków oraz obiektów i urządzeń portowych. Kodeks ISPS – tworzy międzynarodowe ramy współpracy statków, obiektów i urządzeń portowych w celu wykrycia i zapobiegania atakom zagrażającym bezpieczeństwu w sektorze transportu morskiego.